Find us on social media

Reglement: parkeren - kamperen - afval sorteren
Deze regeling werd ons opgelegd door het gemeentebestuur en de preventieambtenaar om het tornooi zo veilig mogelijk met zo weinig mogelijk hinder en zo weinig mogelijk afval te laten doorgaan.

ALLE  DEELNEMERS  ZIJN  VERPLICHT  IN  AANVULLING  TOT  HET  TORNOOIREGLEMENT  DEZE REGELING  TE  VOLGEN !   
 

PARKEREN  
 • OPGELET !!! Langs het fietspad – oude spoorwegbedding - dat een openbare weg is – wordt geen autoverkeer meer toegelaten, ook niet voor het uitladen en inladen van kampeermateriaal ! Het mag enkel worden gebruikt door de hulpdiensten bij ongevallen of noodgevallen, het is dus in uw eigen belang dat die vrij is.
 • Kampeerders moeten hun materiaal te voet tot op de camping brengen !
 • een overzicht van de parkeerplaatsen vind je in bijlage
 • in de Moerhofstraat zal parkeren toegelaten zijn, maar dit enkel aan één kant van de straat
 • in de omliggende straten enkel parkeren daar waar het toegelaten is, verkeerd geparkeerde auto’s zullen beboet en eventueel weggesleept worden

 KAMPEREN  
 • kamperen mag nog slechts op één groot terrein, nl. het scoutsterrein vlak achter de grote tent op afgebakende plaatsen en kan enkel van zaterdag op zondag.
 • het kampeerterrein is toegankelijk vanaf zaterdagmorgen 8 uur, dit betekent dat het geen enkel nut heeft al op vrijdagavond naar het tornooi te komen
 • op andere plaatsen is het niet toegelaten ! Wie er toch kampeert zal moeten verhuizen !
 • alle kampeerders krijgen per tent een kampeerkaart (voor identificatie)
 • het meebrengen van eigen  stroomvoorziening (groepen, generatoren) is verboden. Als organisatie voorzien we voor iedere ploeg die dit bij de inschrijving aanvraagt, 1 aansluitingspunt voor elektriciteit. De levering van elektriciteit is gratis (maar wel beperkt tot 1 aansluiting per ploeg). Verlengkabel (en eventueel stekkerdoos) tot aan je tent dien je zelf mee te brengen.  LET OP: enkel goedgekeurde, en van een CE label voorziene kabelhaspels met thermische automatische schakelaar worden aanvaard. Zelfgemaakte of herstelde verlengkabels worden om veiligheidsredenen niet toegestaan ! Stroomvoorziening wordt enkel voorzien op zaterdag tot 23.00 uur en vanaf zondagmorgen 07.00 uur. Onze technische ploeg zal dit alles controleren !
 
 • De kampeerders dienen het terrein volledig schoon te houden, geen kroonkurken, flessen, enz. Geen BBQ –vuurtjes op de grond of op het gras !!!
 
 • Gelieve geen grof huisvuil (tenten, BBQ’s, kussens, matten,..)achter te laten.
 
 • EN OOK: respecteer de nachtrust van de kampeerders en de omwonenden, de camping is geen locatie voor nachtfuiven en keiharde muziek !
 • BELANGRIJK ! De ploegen die willen kamperen  moeten bij hun inschrijving samen met het inschrijvingsgeld een borg betalen van 100,- €. De borg zal bij het vertrek cash terugbetaald worden indien de kampplaats bij vertrek volledig proper wordt bevonden  door de organisatie. Indien de kampplaats niet volledig proper is opgeruimd zoals ze was voor het tornooi wordt de borg niet terugbetaald !
   
 AFVAL SORTEREN
 
 • wij vragen dringend dat jullie ons helpen het afval op de juiste manier te sorteren in de beschikbare containers:
  • ROOD =  enkel en alleen plastic drinkbekers
  • BLAUW = plastic flessen met dop, blikjes, metalen verpakkingen, drankkartonnetjes, kroonkurken  (= PMD zoals thuis)
  • GEEL = glas (zonder deksels, doppen of kurken), moet in de gele container die aan de uitgang van het kampeerterrein zal staan
  • PAPIER en KARTON = hiervoor zal er op het terrein geen aparte container staan, maar dien je af te geven aan een medewerker van het tornooi aan een van de drank- of eettenten
  • GRIJS = restafval = alle andere afval: etensresten, plastic bordjes, plastic folie, plastic draagtassen, enz.
 • via het tornooisecretariaat zullen aan alle kampeerders grijze (restafval) en blauwe (PMD) vuilniszakken uitgedeeld worden. 
 • zowel op het kampeerterrein als het tornooiterrein zullen tal van containers opgesteld staan, waar je je afval in kwijt kan
Wij vragen aan iedereen om mee te helpen aan een proper en net tornooi door mee te helpen sorteren. Denk aan het milieu !  

Flagrante overtredingen van het reglement voor parkeren – kamperen en afval sorteren, kunnen leiden tot uitsluiting van het tornooi.  In dergelijke gevallen heeft de uitgesloten ploeg geen recht op terugstorting van het inschrijvingsgeld.