Find us on social media

Algemene informatie
Een sportclub voor iedereen!

Mini Moerbeke vzw is een omnisportclub. Het aanbod omvat  sportieve activiteiten op een recreatief niveau maar onder deskundige begeleiding van trainers en initiators. Beweging, techniek, ritme, dans, conditie, het komt allemaal aan bod.  


Sportongevallenverzekering en gebruik v. materiaal is inbegrepen in het lidgeld.

Het seizoen begint vanaf maandag 4 september 2023 en duurt tot eind juni of eind mei 2024 (zie afzonderlijke sporten). Voor Badminton en spelend sporten (woensdagnamiddag) en Rope Skipping ( dinsdag en donderdag) zijn er geen lessen tijdens de schoolvakanties.  
Voor alle  andere groepen worden uitzonderingen per groep afgesproken !
  

ALGEMEEN: GEEN activiteiten op officiële Belgische feestdagen.

LET GOED OP VOOR DE STARTDATUM EN  -UUR EN DE LOCATIES !
Hoe kan je inschrijven ?

Twee dingen moet je doen:

1.Inschrijvingsformulier invullen
bij voorkeur via dit online formulier of via het formulier achteraan de folder te bezorgen aan train(st)er of coach. Rijksregisternummer verplicht invullen voor iedereen met Belgische nationaliteit ! * Ook nodig voor de verzekering !
 
2. Inschrijvingsgeld betalen
enkel via overschrijving op rekening nr. BE83 7370 0769 9015. Contante betaling is niet mogelijk !
 
Als 1. en 2. zijn gebeurd, ben je ingeschreven en verzekerd bij onze federaties Sporta of Gymfed (Rope Skipping).
 
10 € korting per inschrijving voor een 2e of 3e (andere) sport per persoon

*10 juni 2016: Vlaams decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportcestor

 

September = maand van de sportclub ! Kennismaken ?  

Gedurende de ganse maand september  mag je gratis komen “proberen”,  nadien moet je inschrijven en het lidgeld betalen voor je kan meedoen.  

Opgelet ! Wie gratis meetraint, doet dat op eigen risico !
   

Je bent dus niet verzekerd zolang je niet ingeschreven bent.