Find us on social media

Onze visie

 

Een sportclub te zijn die toegankelijk is voor iedereen die aan recreatieve sportbeleving wil doen in groepsverband.  

Wij willen werken volgens de Panathlon Verklaring "Ethiek in de Jeugdsport"  die tot doel heeft de positieve waarden in de jeugdsport na te streven, discriminatie niet toe te laten en  indien nodig de kinderen te beschermen.

Wij onderschrijven daarom uitdrukkelijk het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport:

 

  • "Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden"  


Wij willen de toegankelijkheid tot deelname aan onze activiteiten laagdrempelig houden door een minimale financiële bijdrage voor het lidmaatschap te vragen. We zorgen daarbij voor het nodige materiaal, competente begeleiding en ongevallenverzekering. Wij financierenonze werking met de lidgelden van de leden en de susidies van de overheden. 

We willen al onze vrijwillige medewerkers gepast waarderen voor hun bijdrage aan het succes van de club.