Find us on social media

Disclaimers

Website en privacy disclaimer
Vanaf 25 mei 2018, zijn de nieuwe GDPR richtlijnen omtrent de verwerking van persoonsgegevens van toepassing. We vinden jouw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en beschermen en over je rechten in het beheren van die informatie. We beschikken over persoonsgegevens van jou, als deelnemer aan één of meerdere activiteitenvan onze sportclub. Die gegevens zijn bij ons in goede en veilige handen, wij gebruiken ze correct en zullen dat in de toekomst ook doen. Wij gebruiken je persoonsgegevens om je inschrijving en de daaraan gekoppelde gegevens te beheren.

We gebruiken ze ook om je te informeren over onze activiteiten en initiatieven. 

Welke persoonsgegevens gebruiken we van jou?  Wat doen we er mee?
Dit zijn alle gegevens die je ons opgeeft bij je inschrijving: naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, e-mail adres, telefoonnummer(s), bij tornooien naam van de ploeg, bankrekeningnummer(s), ...

Deze gegevens worden als bestand bewaard in een veilige IT-omgeving. Ze worden enkel gebruikt voor de werking van de club in haar relatie tot de partners waar ze mee werkt voor de uitoefening van het beheer van de club. Ze worden nooit vrijgegeven aan organisaties, firma's of instellingen die ze zouden kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan de goede werking van de club. 

Aan wie bezorgen wij de persoonsgegevens van onze leden?  
Uitsluitend voor de goede werking van de club delen wij persoonsgegevens van onze leden mee aan
- de sportfederaties Gymfed en Sporta voor het ledenbeheer
- de verzekekeringsmaatschasppij Ethias  bij ongevalsaangiftes
- het Gemeentebestuur Moerbeke-Waas voor de aanvragen van subsidies

Gebruik van foto's, film- en audiovisueel materiaal
Het is mogelijk dat de club fotomateriaal publiceert bij speciale gelegenheden waarop de leden herkenbaar zijn. Indien dit niet gewenst is kan de betrokkene altijd eisen dat dit niet gepubliceerd wordt, of dat een gepubliceerde foto wordt verwijderd. Alle leden hebben het recht hun persoonsgegevens die de club gebruikt, te consulteren. 

Clubregister "Privacy" 
Zoals wettelijk voorgeschreven houdt de club een register bij met alle vereiste data omtrent het bijhouden en bewaren van de persoonsgegevens van haar leden. Dit register dient voor eventuele controles door de Privacycommissie.